Kommunalbestyrelsen

Gert Jørgensen
Borgmester, Byrådsmedlem
Per Hovmand
Gruppeformand, Byrådsmedlem
Bo Christensen
Byrådsmedlem
Carsten M. Petersen
Byrådsmedlem
Mogens Schwensen
Byrådsmedlem