Nyt fra vores område

Nytårshilsen fra De Konservative

Et på mange måder helt særligt år er gået. Et år, hvor vi forbedrede den gode service, som vi har i vores kommune. Et år, hvor vi slog tonen an til endnu bedre rammer og mere udvikling trods lokale og globale udfordringer med corona. Nedlukninger, selvisolering og sygdom mv. ramte... Læs mere

Stor faglighed på ældreområdet betyder noget

På det seneste udvalgsmøde i social -og sundhedsudvalget godkendte udvalget de indkomne forslag til budgetforhandlingerne for de næste 4 år. Det er bl.a. forslag fra kommunens forvaltning, suppleret med forslag, som vi løbende har drøftet i udvalget samt forslag fra partierne. Socialdemokratiet har blandt andet indgivet enkelte egne forslag. Forslagene har... Læs mere

Manglende respekt for demokratiet

For nogen tid siden havde de to selvudnævnte ”gamle mænd fra Muppet Show” i Dianalund – med et smil på læben – et indlæg omkring, hvorfor det politisk er svært at finde hinanden og skabe fælles visioner og dermed yderligere positiv udvikling i hele vores kommune. Annette R. Van der... Læs mere

Måske den største klimaforbedring i Sorø Kommunes historie

Husstandene i Pedersborg, Sorø og Frederiksberg der er tilsluttet Sorø Fjernvarme kommer i fremtiden samlet til at udlede hele 90 % mindre CO2, når det nye kraftvarmeværk står færdigt om et par år. Med Sorø byråds lånegaranti på seneste byrådsmøde til Sorø Fjernvarme, og beslutningen om at omlægge fra gas... Læs mere

Endnu et godt budget for Sorø Kommune

Sorø Kommune kan tilbyde et godt liv for dens borgere i alle aldre. Det er trygt at bo i Sorø Kommune. Vi har i år kunnet lave en aftale uden et prioriteringskatalog. Tidligere års afstemte budgetter og budgetoverholdelse har gjort, har medført, at vi i år kan levere en rigtig... Læs mere

Borgmesteren handler efter reglerne

Sorø kommune og borgmesteren overholdt den Kommunale Styrelseslov og handlede efter reglerne ved budgetforhandlingerne. Ankestyrelsen har afgjort endnu en sag og igen afvist Socialdemokratiets, Socialistisk Folkeparti og Enhedslistens anmodning om at starte en tilsynssag imod borgmesterens beslutninger. S, SF og Ø har gennem flere år forsøgt at finde hår i... Læs mere

Budgetaftale for 2019

De Konservative er glade for, at vi igen i år har indgået en budgetaftale med en økonomi i balance, og som samtidig øger velfærden og udviklingen af Sorø Kommune. Sorø Kommune gennemlever en sund og kontrolleret udvikling med en bred inddragelse af kommunens borgere. Tak til alle de borgere som... Læs mere

Sund økonomi, velfærd og høj aktivitet går hånd i hånd

Sorø kommune opnåede i 2017 – som i 2016 – et positivt regnskabsresultat på godt kr. 90 mio. kroner på den ordinære drift. Borgmester Gert Jørgensen præsenterede på det seneste byrådsmøde dermed igen i år et regnskab i ba-lance. Øget beskæftigelse og god økonomistyring fra medarbejderne og fagudvalg er medvirkende... Læs mere