Mangel på økonomisk ansvarlighed

I en video fra Socialdemokratiet understreger Anne Madsen, at man ikke kan sidde ved roret, hvis man ikke udviser økonomisk ansvarlighed.

Det er De Konservative helt enige i.

Under en måned efter fremlæggelsen af S, SF og Ø’s budgetforslag for 2022-2025 er de – som i 2014 – på vej til at sende store udfordringer videre til den kommende Kommunalbestyrelse.

  • De mangler i deres budget udgiften på kr. 17 mio. til den tabte Landsretssag.
  • De kommer også til at mangle de kr. 16 mio., som de mener, de kan spare på administrationen. Der er kun 16 kommuner i Danmark, der har en lavere administrationsudgifter pr. borger end Sorø Kommune.
  • De har heller ikke budgetteret med at fortsætte kommunens bosætningsindsats og flere ressourcer til byggesagsbehandling, lokalplanlægning og infrastruktur mv., som i det mindste kunne bidrage til at løfte skatteindtægterne.

Ovennævnte er absolut ikke økonomisk ansvarlighed og ikke sådan man sikre tryghed på velfærdsområdet. Men alle socialdemokratiets valgløfter kan jo måske blive ”slettet” igen efter valget.

Bo Christensen
Gruppeformand for De Konservative i Sorø Kommune