Nytårshilsen fra De Konservative

Et på mange måder helt særligt år er gået. Et år, hvor vi forbedrede den gode service, som vi har i vores kommune. Et år, hvor vi slog tonen an til endnu bedre rammer og mere udvikling trods lokale og globale udfordringer med corona.

Nedlukninger, selvisolering og sygdom mv. ramte flere af os. Rent politisk var der usikkerhed om, hvordan vi fandt gode løsninger til fortsat at gennemføre de kommunale kerneydelser. Det var og er fortsat en udfordring. Men jeg må sige, at kommunens medarbejdere har været meget fleksible, engagerede og har vist stolthed over deres arbejde. Rigtig mange borgere har da også udtrykt stor taknemmelig for den hjælp og service, som de har fået trods de vanskelige arbejdsforhold.

Sorø Kommune er noget særligt – natur, kultur og historie er vores DNA. COVID-19 udfordringerne på landsplan gjorde, at året blev anderledes. Hele kommunen fik mange dagsbesøg udefra. Til tider var der nærmest gåsegang langs søerne, i alle skovene samt kommunens øvrige naturattraktioner. Også Åmosen blev en ny oplevelse for mange.

Som gruppeformand for De Konservative i Sorø Kommune glæder jeg mig over, at Sorø Kommune siden 1. januar 2014 har stået på et solidt og stabilt fundament med vores konservative borgmester Gert Jørgensen i spidsen – godt bakket op af de partier, som ønsker at samarbejde til gavn for alle kommunens borgere.

Ud over at være optaget af at værne om naturen, kulturen og historien i vores kommune har Kommunalbestyrelsen også stort fokus på, at det er nødvendigt at skabe flere arbejdspladser og øget bosætning. En fortsat stigning i kommunens indtægter er nemlig en nødvendighed, når de stigende kommunale kerneydelser skal løses. Vi har vist vejen til en bedre service uden kommunale skattestigninger. Der er skabt arbejdspladser, ligesom antallet på offentlig forsørgelse er faldende.

De Konservative i Sorø Kommune har hele tiden forfulgt ambitionen om et stærkt erhvervsklima. Tidligere lå Sorø Kommune i den absolutte dårligste tredjedel. I 2020 blev vi kåret til Danmarks 7. mest erhvervsvenlige kommune, og vi kunne byde velkommen til borger nummer 30.000.

En enig Kommunalbestyrelse indgik også et forpligtende samarbejde på klimaområdet med DK2020-aftalen. For en gangs skyld fik overbudspolitikken ikke skilt Kommunalbestyrelsen ad, og vi er alle enige om en ambitiøs klimatilgang i Sorø Kommune.

Og så gik vi i front for yderligere byudvikling i foreløbig Stenlille, Dianalund og på Frederiksberg. En byudvikling, som giver muligheder for nye boformer i pagt med naturen, og hvor der med stor konservativ glæde, er indgået en aftale om opførelse af et friplejehjem.

En i forvejen god ældrepleje bliver suppleret med flere plejehjemspladser i kommunen. Således er vi på forkant, når der om nogle år bliver behov for flere pladser i takt med, at vi lever længere.

På pasningsområdet har vi foreslået “Skovmusen”, som er en udekørende daginstitution – en skovbørnehave på hjul – hvor børnene og pædagoger kan få masser af udetid og får lært naturen yderligere at kende.

På kultur- og fritidsområdet er der blevet renoveret idrætshaller, sat penge af til en ny, sat penge af til kunstgræsbaner og ikke mindst sat penge af til et generelt løft til vores kultur- og idrætsliv. Det bliver helt sikkert kærkomment, når samfundet åbner igen.

Når det politiske år i Sorø Kommune skal gøres op, så er jeg en glad gruppeformand for De Konservative.

Vi har en harmonisk C-partigruppe i Kommunalbestyrelsen. Vi kan internt sagtens have forskellige tilgange og holdninger. Vi respekterer vores samarbejdspartnere og hinanden. Der er plads til initiativ, men uanset hvor godt initiativet er, så skal der være et flertal til at bære det igennem. Så respekt og ansvarlighed har en høj prioritet.

Set med lokale konservative briller på er der grund til optimisme. Borgmester Gert Jørgensen fortsætter som vores spidskandidat til kommunalvalget til november. Der er et godt samarbejdsklima i Kommunalbestyrelsen, hvilket også er nemmere, når der er styr på driften af kommunen. Vi har fremdrift, og vi løser vores kerneopgaver godt. Men der er nu stadig områder, hvor vi vil gøre det bedre.

Med en konservativ borgmester for bordenden har vi en snart mange-årig tradition for, at Sorø Kommune overholder sine budgetter. Vi skal således forventeligt ikke som tidligere bekymre os om pludselige store besparelser i Sorø Kommune. Det er den bedste forudsætning for at kunne forbedre den kommune, vi bor og lever i. Det er vi som konservative stolte over.

De Konservative ser ind i 2021 med gejst og optimisme i forhold til at få styr på COVID-19, og vi ser frem mod kommunalvalget til november. Skulle du som borger i Sorø Kommune være interesseret i at bidrage til en fortsat positiv udvikling i vores kommune, så hører vi gerne fra dig. Det kan være som kandidat til kommunalvalget i november eller som nyt medlem af partiet.

Venlig hilsen

Bo Christensen
Gruppeformand for De Konservative i Sorø Kommunalbestyrelse