Folkeskoler med højt fagligt niveau

Folkeskolerne skal være et lærested og ikke et værested. Der skal være fokus på høj faglighed og kvalitet i undervisningen, og alle børn skal lære at regne, læse og skrive.

Den ny folkeskolestruktur kræver mere af forældrene og lærerne. Derfor er det vigtigt med løbende kompetenceløft.

Vi ønsker særligt fokus på grundlæggende dansk og matematikfærdigheder, da evnen til at læse, stave og regne giver børn forudsætninger for at følge med i de øvrige skolefag.

Vi vil fastholde fokus på god ledelse med klare mål, men vi ønsker ikke ensretning. De børn som har særlige behov skal støttes og den forebyggende indsats og specialundervisningen er vigtig at opretholde.