Tryghed i alderdommen

Vores ældre medborgere skal sikres gode, trygge og værdige forhold. Men det er ikke nok i sig selv. Det er vigtigt, at ældre samtidig har stor indflydelse på egne vilkår.

De Konservative vil sikre, at der hele tiden er et bredt udbud af boliger til de ældste. Nogle ønsker senior kollektiv. Men det er ikke alle ældre, der ønsker denne boligform.

Andre foretrækker et mindre rækkehus i et byggeri, der ikke er forbeholdt ældre, og atter andre er nødt til at flytte i beskyttet bolig eller på plejehjem på grund af deres fysiske og mentale formåen. 

Vi er positive – men konstruktivt kritiske – overfor velfærdsteknologi, der kan sikre borgeren længst mulig tid i ejet hjem. De Konservative vil holde fast i indførelsen af kvalitetsmål i hjemmeplejen, for at sikre borgerne en ordentlig service.