En styrket retssikkerhed i Sorø Kommune

Janus Tarp, Kandidat til Sorø Kommunalbestyrelse for De Konservative.

For De Konservative har retssikkerhed altid været et politisk pejlemærke. Borgerne skal vide, hvad de kan regne med, når de møder kommunen og efterspørger hjælp. Vores medborgere med handicap og sociale udfordringer skal have den rette hjælp og til rette tid. Hverken mere eller mindre. Det betyder også en ordentlig, inddragende og ligeværdig behandling. Det kan være, borgeren ikke altid får det, hun eller han efterspørger, men borgeren skal opleve at være blevet hørt og mødt i en tillidsfuld og respektfuld tone samt tilgang. Det er også retssikkerhed. Og det vil vi Konservative også stå i spidsen for efter 1. januar næste år.

Det glæder mig derfor, at De Konservative som borgmesterbærende parti ved seneste budgetforlig har afsat midler til særligt tre områder:

Fra 1. december bliver der igen ansat en borgerrådgiver, som også skal være whistleblower. Det var De Konservative, der siden 2015 har været med til at sikre en borgerrådgiver i kommunen, og det var kun på grund af en opsigelse, at stillingen var ubesat i et halvt år. Borgerrådgiveren er garant for retssikkerhed for borgerne og fører tilsyn med forvaltningen.

Fra det nye år udvider Sorø Kommune sit tilbud til mennesker med hjerneskade. Der ansættes to årsværk til funktionen som hjerneskadekoordinator. Det har været efterspurgt fra foreninger og fagfolk, og det har vi lyttet til. Sammen med Specialcenter Lundebo i Dianalund har Sorø Kommune nu et ekstra godt tilbud til borgere, der har erhvervet sig en hjerneskade.

Endelig glæder det mig, at socialområdet nu er tilført et tocifret millionbeløb, så vores ældre og handicappede medborgere fortsat kan modtage de ydelser, de har behov for og krav på trods flere borgere i målgruppen for hjælp.

Det betyder ikke, vi ikke kan gøre det bedre. Fx vil jeg gerne sænke sagsbehandlingstiderne og minimere antallet af forkerte afgørelser. Det kan kræve flere ressourcer, som skal findes, men vi skal også sikre den rette kultur i forvaltningen. Det skal Kommunalbestyrelsen stå i spidsen for, og det vil jeg gerne bidrage til.

Janus Tarp, Kandidat til Sorø Kommunalbestyrelse for De Konservative.