Carsten Petersen

C for Carsten P

Jeg vil arbejde for at skabe grundlaget for et fremtidssikret lokalsamfund, som kan sikre og skabe trygge rammer for borgernes daglige liv og trivsel.

Det er med særlig vægt på udvikling i by og på landet, men også for familielivets kultur og fritid.

Jeg vil være med til at tage ansvar, udvikle og skabe vækst, være visionær, værne om, lytte til og have en mening om med styr på økonomi og budgetter.

Mine mærkesager

Lokalsamfundene

Skabe udviklingsrammer for borgernes daglige liv og trivsel

Mere bosætning i lokalsamfundene. Lokalplaner og byggemodning af arealer i Ruds Vedby så især nye børnefamilier flytter til.


Bedre forhold for de frivillige foreninger.

Deltagelse i foreningslivet er meget vigtig og skaber både udvikling og kulturoplevelser, som bidrager til fællesskab og styrker relationer.


Folkeskolen skal styrkes i dannelsen af børn og unge.

En samlokation af vuggestue og børnehave samles på Ruds Vedby skole og derved skaber et bedre tværfagligt samarbejde og en rød tråd fra 0 – 15 år.

Min baggrund

Jeg hedder Carsten, er 64 år og bor i Ruds Vedby. Jeg har boet i Ruds Vedby sammen med min hustru Gitte, de sidste 41 år. Tilbage i 1984 byggede vi vores hus, som siden har været familiens samlingssted med 3 voksne døtre, 3 svigersønner og 5 børnebørn.  

Jeg har altid engageret mig lokalt, da jeg synes det er spændende at kunne gøre en forskel på dette plan. Her har det frivillige foreningsarbejde derfor været en aktiv og stor del af min dagligdag. 

På baggrund af mit engagement i fritidslivet udviklede dette sig til en større interesse for de små lokalsamfund. Netop en mulighed for at opnå indflydelse på at skabe vækst og udvikle fremtiden for lokalsamfundene.

Derfor blev jeg opfordret til at tage del i det lokalpolitiske arbejde, først i daværende Dianalund Kommune og derefter i Sorø Kommune.

Jeg blev første gang valgt ind i Dianalund Kommune tilbage i 2002 og frem til 2006. Siden 2010 har jeg været kommunalbestyrelsesmedlem i Sorø Kommune. 

Jeg blev af Hendes Majestæt Dronningen, den 7. maj 2021 udnævnt til Ridder af Danneborgordenen for mit engagement.

CV

Det konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti

 • Formand i Børne- og Ungeudvalget
 • Næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget
 • Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Formand for Kulturregion Midt- og Vestsjælland

 

Bestyrelsesposter:

 • Initiativtager, landsformand og generalsekretær i 25 år, Landsgardeforeningen, Sammenslutningen af Danmarks Bygarder
 • Danmarks politiske repræsentant i World Association of Marching Show Band, 2015 – 2020
 • Initiativtager og formand for Ruds-Vedby Garden fra 1987 – 2019
 • Styrelsesmedlem i Nordisk Musik Union, 2006 – 2012
 • Musik i Norden fra 2006, formand fra 2015 – 2017 fra 2018 til 2022 valgt til styrelsen
 • Medstifter og vicepræsident i Marching Band Europe fra 2004 – 2007
 • Medstifter af Lokalrådet i Ruds Vedby
 • Ansvarlig for flagalléen Ruds Vedby fra 2007 – 2020
 • Hjemmeværnet med funktionen forbindelsesofficer (foreløbig i 42 år)

Erhvervsansættelser:

 • Hjemmeværnskommandoen (siden 2017)
 • Virksomhedshjemmeværnsdistriktet (2015)
 • Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (2012)
 • Generalsekretær, Landsgardeforeningen (1997 – 2012)

Uddannelse:

Jeg har en professionel militæruddannelse og er også uddannet indenfor handel og kontor

 
 

Kontakt

Carsten Petersen