Eva Sell

Forebyggelse frem for helbredelse

Jeg er uddannet sygeplejerske.

Jeg har arbejdet både i det offentlige og i det private sygehusvæsen.  Fungerer nu som leder af et Bosted for hjerneskadet borgere i Dianalund,

Jeg bor i Borød på en landejendom, hvor jeg dyrker min passion Islandske heste, og naturen.

Jeg har arbejdet i Sorø Kommunes i 25 år, været medlem af handicaprådet i 10 år.

Været medlem, og er repræsentant i De konservatives bestyrelse gennem snart 10 år.

Mine mærkesager

En tryg kommune med muligheder for borgere.

Forebyggelse fremfor helbredelse

Vi som politikere skal kunne planlægge og høste frugten af en forebyggende indsats mere end 4 år frem.


Mennesker kræver individuelle indsatser


Bæredygtig fremtid

Bæredygtig fremtid for vore børn og børnebørn

Min baggrund

Jeg er uddannet sygeplejerske. Jeg har arbejdet både i det offentlige og i det private sygehusvæsen.

Fungerer nu som leder af et Bosted for hjerneskadet borgere i Dianalund,

Jeg bor i Borød på en landejendom, hvor jeg dyrker min passion Islandske heste, og naturen.

Jeg har arbejdet i Sorø Kommunes i 25 år, været medlem af handicaprådet i 10 år.

Været medlem, og er repræsentant i De konservatives bestyrelse gennem snart 10 år

 

CV

 

 

Kontakt

Eva Sell