Gert Kuhn Iversen

Et velfungerende erhvervsklima og investering i fremtiden er sund fornuft.

Mit navn er Gert Kuhn Iversen og jeg er kandidat til kommunalvalget 2021 for Det Konservative Folkeparti.

I 13 år har jeg arbejdet i Udenrigsministeriet med flere forskellige områder – mest med økonomi og administration inden for drift og udviklingsbistanden. I øjeblikket arbejder jeg med sikkerhed på de danske ambassader i udlandet.

I 2012 tog jeg orlov fra Udenrigsministeriet for at arbejde tættere på hjemmet af hensyn til familien. To år blev det til i Slagelse Kommune.

Jeg har været udstationeret til Moskva og senest Californien hvor jeg har været administrativ og konsulær chef for økonomi, regnskab og det konsulære område. 

Igennem de sidste 15 år har jeg opnået en bred erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation. 

Dertil har jeg arbejdet i en række større og mindre private virksomheder både danske og udenlandske.

Ud over at være politisk aktiv, er jeg også næstformand i Sorø Roklub hvor jeg arbejder for en roklub for alle, frivillige såvel som udøvere.


Et godt erhvervsklima

Uanset hvordan vi vender og drejer vores prioriteringer, er det afgørende at Sorø Kommune har et godt erhvervsklima hvor kommunen yder et højt serviceniveau og er i tæt dialog med virksomhederne om deres behov. Det giver et større økonomisk råderum, og det skaber bosætning.


Det grønne Sorø

Også Sorø Kommune skal omstille sig til en grønnere hverdag. Dette gøres bedst igennem bæredygtige investeringer i fremtiden i tæt samarbejde med virksomheder og borgere.


Udvikling af by og handel

Aktive bymiljøer er en forudsætning for at kunne tiltrække butikker, erhvervsliv og borgere – og det skaber arbejdspladser. Jeg er med-initiativtager til kommunens eventpulje til aktiviteter i byerne og vi er kommet et stykke vej, men vi skal videre.

Der skal være naturlige samlingssteder for børn, unge som for ældre og legepladser og kulturhuse er en del af pakken, i at skabe et aktivt bymiljø.

Min baggrund

Jeg er 49 år gammel, uddannet inden for økonomi og regnskab. Sammen med min familie, som består af Kirsten, min hustru, og vores børn, Selma på 14 år og Frederik på 12 år flyttede vi til Sorø i 2010. I 2015 kom Ellen på nu snart 6 år til.

Da vi skulle hjem fra Moskva, rasede finanskrisen stadig, hvilket gjorde det en smule vanskeligere at finde en passende bolig. Vi valgte Sorø pga. kommunes placering, og pga. fritidslivet – roning og naturen omkring Sorø.

Det har altid været vigtigt for mig at efterleve, at hvis man ønsker at ændre på noget i samfundet, må man melde sig og tage aktiv del i det. Jeg har derfor været aktiv i Pedersborg Lokalråd fra 2012 frem til vi tog til Californien i 2017.

 

CV

Bestyrelsesposter:

 • Bestyrelsesmedlem for vælgerforeningen i Det Konservative Folkeparti Sorø 2015-2017, 2021.
 • Formand for Pedersborg Lokalråd 2015-2017, ordinært medlem 2012-2015
 • Forbrugerrepræsentant i Sorø Forsyning 2016-2017
 • Kasserer i den private Skovbørnehave på Ringstedvej, Sorø 2012-2014
 
Erhvervsansættelser:
 • 2014-         Udenrigsministeriet
 • 2012-2014 Slagelse Kommune
 • 2006-2012 Udenrigsministeriet
 • 2003-2006 ScanPlan
 • 2001-2003 SAP
 • 2000-2001 BB Serigrafi & Offset
 • 1999-2000 PPC
 • 1998-1999 AMP
 • 1995-1998 COWI
 • Deltidsbeskæftigelse Brandmand 2014-2017
 • Nødbehandler 2016-2017

Uddannelser:

 • Økonomi og Regnskab

 • Deltidsbrandmand og nødbehandler

Kontakt

Gert Kuhn Iversen

27150509