Janus Tarp

Alle kan og vil vi – i Sorø Kommune sker det

Mit navn er Janus Tarp. Jeg stiller op for De Konservative i Sorø Kommune til KV21 for at gøre en forskel for alle kommunens borgere. Den grønne linje i mit kandidatur er, at alle borgere skal have de bedste muligheder for at udnytte det potentiale, de hver især besidder. Det gælder på alle politikområder. Har man evnerne, har man også pligten. Kommunens rolle er at skabe forudsætningerne for, at evnerne kan udfoldes og pligten realiseres. Kommunen skal samtidig sikre, at de, der har hjælp behov, bliver støttet til at leve et så godt liv, som det er muligt. Det skal ikke være en kamp at opnå den rette kompensation. Det vil jeg arbejde for opleves af borgerne, hvis jeg vælges til Sorø Kommunalbestyrelse.

Mine mærkesager


Socialområdet skal styrkes

Jeg vil prioritere retssikkerhed, sikre flere midler til handicap- og socialområdet og styrke den enkeltes muligheder.


Talentudvikling skal på dagsordenen

De unge sportstalenter og de boglige talenter skal have de bedste muligheder for at blive og udvikle talentet her i kommunen.


Flere arbejdspladser til kommunen

Udflytning af statslige arbejdspladser må ikke gå forbi Sorø Kommune, og vores gode erhvervsklima skal forstærkes.

Min baggrund

Jeg er 48 år og gift med Liz. Vi bor i et hus i Sorø. Jeg har en bonusdatter, tre bonusbørnebørn og et nytilkommet bonusoldebarn. Alle bor i Sorø, og de to drenge går på Sorø Privatskole, hvor jeg også selv dimitterede fra.

Jeg arbejder som chefjurist i Slagelse Kommune, hvor jeg lige er landet efter tretten gode år som juridisk konsulent i Sorø Kommune.

Jeg kom ud for en trafikulykke, da jeg var 14 år. Jeg sidder derfor i kørestol og har hjælpere døgnet rundt. Jeg voksede op i Sorø og tog studentereksamen på Sorø Akademi. Efter jurastudiet og en del år som jurist i København vendte jeg som 30-årig hjem til Sorø. Sorø er min by og min kommune helt ind i hjertet.

Ved siden af mit job er jeg blandt meget andet formand for UlykkesPatientForeningen med ca. 7000 medlemmer. Jeg er pt. 2. stedfortræder for De Konservative i Sorø Kommunalbestyrelse.

Jeg interesserer mig for samfundsforhold, politik, rejser, musik, kunst og sport. Jeg er kæmpefan af HB Køge og bliver kaldt Legenden på de kanter.

CV

 
Erhverv:
 • 2021- Chefjurist i Slagelse Kommune
 • 2008-2021 Juridisk konsulent i Sorø Kommune
 • 2005-2008 Fuldmægtig i Center for Ligebehandling af Handicappede
 • 2000-2002 Projektleder i Den Sociale Sikringsstyrelse
 • 1997-2000 Fuldmægtig i Den Sociale Sikringsstyrelse

Uddannelse:

 • 1996 Cand.jur. fra Københavns Universitet
 • 1991 Student fra Sorø Akademis Skole

Tillidsposter – bl.a.:

 • 2021 Bestyrelsesmedlem i Institut for Menneskerettigheder
 • 2020-2021 Medlem af Det Rådgivende Organ om retssikkerhed under Social- og Ældreministeriet
 • 2018- Formand for Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
 • 2018-2021 2. stedfortræder i Sorø Kommunalbestyrelse for De Konservative
 • 2018-2021 Medlem af Sorø Kommunes Handicapråd (formand 2006-2008)
 • 2016- Formand for UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen
 • 2012 Medstifter af Den Socialpolitiske Tænketank i De Konservative
 • 2010- Forretningsudvalgsmedlem i Danske Handicaporganisationer

2010-2021 Bestyrelsesmedlem i Musholmfonden