Jens Jacobsen

Skab liv og grønne løsninger i vores lokalsamfund

At få ting til at blomstre giver mig glæde i livet. Det kan være udvikling af mennesker; et levende foreningsliv, nye boliger og en grøn omstilling til gavn for vores børn og børnebørn.

I 1½ år har jeg sammen med Stenlille Lokalråd og Sorø Kommune arbejdet for at få igangsat boligbyggeri til seniorer og børnefamilier til gavn for handelslivet og vores lokalsamfund. Som formand for Stenlille Kulturhus arbejder jeg for at styrke kultur og foreningsliv ved at skabe rammer for foreninger og lave arrangementer, der kan styrke fællesskabet.

Jeg brænder for den grønne omstilling og bæredygtige løsninger er noget, som ligger mit hjerte nært.

I dag vil mennesker bo steder, hvor man passer på naturen. Og er der mennesker, er der liv.

Mine mærkesager


Liv i vores lokalsamfund

Få vores lokalsamfund, boligudbud og handelsliv til at gro. Sikre liv i vores lokalområde, så det er attraktivt.


Levende kultur- og foreningsliv for alle

Stærkt fokus på de lokale ildsjæle og frivillige kræfter, der bidrager til et rigt kultur- og fritidsliv.

Bedre forhold til foreningslivet og fritidsmuligheder for de unge i lokalområdet.


Bæredygtige lokale løsninger

Opprioritere miljø-og klima indsatsen. Så vi i fællesskab og i vores lokalsamfund bidrager til den grønne omstilling og en grøn- og bæredygtig kommune.

.

Min baggrund

Det seneste 1½ år har jeg været engageret i et samarbejde med Stenlille lokalråd, hvor vi arbejder for boligbyggeri i Stenlille, så der kan komme et varieret udbud af boliger til både seniorer og børnefamilier. Det arbejde vil jeg gerne fortsætte i Sorø Kommunalbestyrelse.

Min kone, Jytte Bennike, og jeg er begge aktive i Stenlille Kulturhus, og i de sidste tre år har jeg som formand haft glæden af at arbejde med at skabe gode rammer for det store engagement og fællesskab, som Stenlilles foreningsliv rummer. 

Stenlille har en smuk natur, og det er en af grundende til, at vi for 25 år siden købte en gammel gård til os og vores to børn. Jeg har altid lært, at man skal værne om det, man har og andre – om det er dét, der er skabt i vores lokalsamfund, eller naturen. Som miljøingeniør er bæredygtige løsninger noget, som ligger mit hjerte nært.

Erhvervsmæssigt har jeg i 20 år haft egen konsulentvirksomhed, hvor vi udvikler arbejdspladser og organisationer. Jeg har en HD i organisation & ledelse og holder mig selv opdateret bl.a. som lærer på Københavns Professionshøjskole som underviser i Diplom i Ledelse.

CV

 

 

Det Konservative Folkeparti

  • Medl. af Den Konservative vælgerforening

Erhvervserfaring:

  • Selvstændig, eget Konsulentfirmaet JJ-Kompetence, Udvikling af mennesker og organisationer

Frivillige arbejde:

  • Formand for bestyrelsen i Stenlille Kulturhus
  • SHHB, Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening.

Uddannelser:

    • Miljøingeniør, HD- organisation & Ledelse