Kristian Egebæk

Sammen om en god kommune

Jeg stiller op fordi jeg i kommunalbestyrelsen, gerne vil være med til at sætte præg på fremtiden i Sorø kommune, og gerne et konservativt præg.

Jeg tror på at kommunen skal sikre gode velfærds- og kerneydelser, og skabe nogle rammer der gør borgerne også selv kan bidrage til at skabe gode oplevelser og aktiviteter for deres medborgere. Vi skal styrke de frivilliges initiativer.

Mine mærkesager


Styrket Folkeskole

Kommunalbestyrelsen skal sammen med folkeskolen sikre vi skaber de bedst læringsmuligheder for alle børn.


Tidlig indsats

Menneskelig og økonomisk er det altid billigere, at sætte ind tidligt med støttende foranstaltninger.


God bosætning

Sorø kommune skal være et godt sted at bo, der skal sikres tilflytning i respekt for vores natur.

Min baggrund

Jeg er uddannet pædagog og har siden 2008 arbejdet med pædagogisk ledelse. Er daginstitutionsleder i Lejre kommune.

Har været politisk aktiv siden 1994 og medlem af det Konservative Folkeparti siden 2002.

Har løbende bestridt flere tillidsposter i vælgerforeningen.

Far til tre drenge og bosiddende i Dianalund.

Har som sagt været politisk aktiv siden jeg var 18 år, så det er en stor af mig, at jeg har den interesse,  derfor kan jeg ikke som sådan sige jeg  har en privat Kristian og en politiker Kristian, da det handler om et livssyn og forståelse af verden.

 

CV

  • 2003- 2009 vælgerforeningsformand først i Dianalund og siden i Sorø
  • 2010-2015 folketingskandidat i Ringsted/Sorø kredsen
  • 2002-2021 udpeget til ungdomsskolebestyrelsen (2008-2021 formand)
  • 2016-2021 udpeget til LAG Midt-og Nordvestsjælland.
  • Næstformand i Dianalund/Tersløse håndboldklub (DTH)
  • Medlem af bestyrelsen i DUR (Dianalund Udviklingsråd)

Kontakt

Kristian Egebæk

Facebook side