Malene Jauer

Mere fart på Sorø

Sorø kommune skal blive en central kommunal spiller på Sjælland og hjemsted for flere store virksomheder og en endnu større erhvervsmæssig diversitet i bybilledet. Vi har brug for at tiltrække flere store, bæredygtige virksomheder, der bringer kommunens borgere i spil, danner rammen om flere gode, spændende arbejdspladser, styrker lokale kompetencer, bosætningen og faciliteterne i hele kommunen.

Vi skal have et endnu bedre øje for, hvor digitaliseringen kan lette arbejdsgange til rutinemæssige opgaver og bruge varme hænder og faglig ekspertise til omsorg, udvikling og støtte til de borgere og virksomheder, der har brug for det.

Vi skal i endnu højere grad have tillid til, at borgere og virksomheder i dagligdagen, kan forvalte deres eget liv og forretning, men tilbyde et stort udbud af kompetent kommunal assistance, hvis det viser sig, at det ikke er tilfældet.

Mine mærkesager


Mere fart på erhvervslivet i Sorø

Vi skal støtte en diversitet i forretningsudbuddet og give både virksomheder og borgere lyst og mulighed for at handle lokalt. Sorø skal ses, som en kommune, hvor der er ambitioner og højt til loftet.


I front på digitalisering

Nedlukningen har gjort digitaliseringens muligheder og grænser meget klare. Vi skal i langt højere grad have digital selvbetjening for både borgere og virksomheder.


Mere sport, mere foreningsliv

Det lokale foreningsliv har under nedlukningen haft trange kår. Sportsklubber og foreninger skal støttes, både økonomisk og administrativt og i nogle tilfælde helt reetableres.

Min baggrund

Malene er Mor til to søde børn og ejer af en entusiastisk brun labrador.

Malene Jauer er direktør i et kommunikationsbureau i København, driver initiativet Sorø Julekalender i Sorø og sidder i bestyrelsen for flere fonde, virksomheder og organisationer.

CV

https://www.linkedin.com/in/malenemunkebo/

 

Kontakt

Malene Jauer

malene.jauer@gmail.com