Mogens Schwensen

En lokale stemme, der arbejder for hele kommunen.

Jeg stiller igen mit kandidatur til rådighed til valget til Kommunalbestyrelsen til alle jer, der læser dette. Jeg stiller op for alle borgere i kommunen, men har et ønske at kigge særligt på de unges uddannelsesmuligheder. Det er også vigtigt at unge føler sig trygge, såvel som de voksne. Jeg vil også særligt arbejde for at få det nære sundhedssystem også i den nordlige del i kommunen. Forebyggelse for den enkelte er vigtigt. Vi skal i Sorø forebygge mere end vi helbreder.

Det er vigtigt at udviklingen i Sorø kommune sker over hele kommunen, egentlig på samme måde, som det er sket de sidste 8 år.

Det er også meget vigtigt for mig at man har en valgfrihed, og det er gennem hele livet. Vi skal have friplejehjem, på samme måde som vi også har gode private dagplejere, private børnehaver, private skoler. Det vil jeg arbejde for opleves af borgerne, hvis jeg vælges til Sorø Kommunalbestyrelse.

Mine mærkesager

En tryg kommune med muligheder for borgere.

Valgfrihed for alle borgere i alle aldre

Jeg vil arbejde for at det nære sundhedsvæsen bliver udviklet i hele kommunen.

Sundhedshus både nord som syd


Uddannelse for alle

Vi skal have ændret skolerne til at give muligheder også for drengene. Intelligente hænder skal fremmes i folkeskolerne.

Samtidig skal de unge have mulighed for at dyrke deres talenter.


Valg frihed gennem hele livet

Frihed til at vælge er en menneske ret. Derfor skal der være mulighed for vælge friplejehjemsplads.

Dette på samme måde som private dagplejere, private børnehaver og privatskoler.

Min baggrund

Jeg er 63 år, gift på 39. år med Käthe. Jeg har alle år boet i Dianalund. Vi har 3 voksne børn, som alle bor i Sorø kommune. Vi har 5 børnebørn og et bonus barnebarn..

Jeg er uddannet skolelærer, fungerede i 13 år, og har fungerede som skoleleder i 23 år, da jeg valgte at aftræde fra arbejdsmarkedet.

Jeg sad 9 år som medlem i Kommunalbestyrelsen i Dianalund, herefter har jeg siddet 15 år i kommunalbestyrelsen/byråd i Sorø kommune, derved har jeg modtaget ridderkorset, som jeg er meget stolt over.

Jeg har gennem alle mine voksne år været aktiv i foreningsarbejde. Jeg har været Fodboldtræner i 4 år, Badmintontræner i 14 år, siddet i bestyrelser i flere foreninger og er på nuværende tidspunkt formand i 3 foreninger, herunder Det konservative Folkepartis vælgerforening i Sorø. Hvorfor dette engagement i foreningslivet? Hvis man vil gøre en forskel, må man arbejde for det. Ja, man har faktisk en forpligtigelse.

Foreningslivet er en meget vigtig parameter for mig som borger i lokalsamfundet. Men måske også den vigtigste demokratiske funktion i vores samfund.

Jeg er meget interesseret i bevægelse, så sport er vigtigt, men også naturen, mulighed for at være i naturen, bevæge sig i naturen, er meget vigtigt for mig. Derfor SKAL vi passe på naturen.

CV

 

Erhverv:

 • 2019 – nu: Pensionist
 • 2013-2019: Leder af Ung Sorø herunder SSP funktionen
 • 2005-2016: Leder af SSP funktionen i Sorø Kommune
 • 1995-2005: Leder i Dianalund Ungdomsskole herunder SSP funktionen
 • 1982-1995: Lærer, Idræt, Matematik og fysik/kemi

Uddannelse:

 • 1995 – 2018 Div. Ledelsesuddannelser.
 • 1982 Lærer fra Holbæk Seminarium.
 • 1977 Student fra Sorø Akademis Skole

Tillidsposter – bl.a.:

 • 2015 – nu: Udpeget til Forsyningsselskabet Sorø.
 • 2005 – nu: Valgt ind i Kommunalbestyrelsen/Byrådet i Sorø.
 • 1997 – 2006: Udpeget til affaldsselskabet KAVO.
 • 1997 – 2006: Valgt ind i Kommunalbestyrelsen i Dianalund Kommune.

Kontakt

Mogens Schwensen