Søren Sørensen

Lokalsamfundenes socialkonservative stemme

Jeg mener grundlæggende, at vi skal hjælpe dem der har behov, så tidligt som muligt, indtil de kan komme videre på egne ben.

Det gælder både den enkelte borger, men også lokalsamfundene og hvad de indeholder af liv -kultur og foreningsliv, nye boliger til tilflyttere. Muligheder for at komme rundt i kommunen og videre. Det er vigtigt for mig at ældre har mulighed for at blive boende, hvor de altid har boet, når de har lyst til det.

Mine mærkesager

Lokalsamfundene skal udvikles.

Lokalområderne - Kommunens interesse

Jeg vil arbejde for at det bliver nemmere at få ideer fra lokalområderne ud i livet, med hjælp og støtte fra centralt hold.


Øget bosætning i lokalområderne

Bosætning = øget udnyttelse af:

Institutionerne og skolerne

Styrker butikkerne

Ældre skal kunne blive i deres lokalområde


Bedre cykel forhold

Når der bliver åbnet i budgetterne, skal vi binde kommunen bedre sammen også for cykellisterne. Især mellem lokalområderne.

Min baggrund

Jeg er 54 år, de 35 af dem har jeg boet i den nordlige provins Ruds Vedby. Jeg har 2 voksne børn med min kæreste gennem 33 år Charlotte, hun er ansat i Børn og Familie her i kommunen. 

Jeg er selvstændig lokal malermester på 22. år, i en gammel virksomhed fra 1971 som jeg overtog efter min læremester.

Udover at være Rotarianer, bruger jeg min fritid på lokalt frivilligt arbejde – familie og venner. 

Jeg har været konservativ i mange år, uden at være helt sikker, men meldte mig så ind i partiet for ca. 4 år siden. Jeg kan være med til, at styrke de konservative værdier i kommunalbestyrelsen.

Jeg vil arbejde for en øgede styrkelse af lokalområderne, da det er en styrkelse af kommunen som helhed, og en væsentlig mulighed for bosætningsstrategien. Og jeg vil påvirke og ændre på de kommunale processer der ofte dræber initiativer.

Jeg mener det er vigtigt at vi skaffer flere byggegrunde, og evt. hjælper med at udvikle eksisterende parceller. Mine øvrige interesseområder er: Social og Erhvervspolitik.

CV

 
 
  • Selvstændig malermester 1999-
  • Malersvend 1988-1999
  • Medlem af det konservative folkeparti
  • Skolebestyrelsesmedlem 1998 – 2014
  • Skolebestyrelsesformand 2002-2014
  • Frivillig brandmand 1998-2000
  • Dæksdreng ½ år 1987-1988
  • Bygningsmaler lærling 1984-1987
  • Søfartsskole elev på Georg Stage 1984

Kontakt

Søren Sørensen

21 75 31 01