Sofie Ullerup Torpegaard

Du skal være stolt af at bo i Sorø kommune - uanset hvor du bor og hvor du er i livet.

Jeg vil arbejde for, at vi bliver endnu bedre til at se både kommunen, individet og familierne i sin helhed. At vi investerer i- og vedligeholder den basale velfærd, men vi giver plads til det private initiativ og iderigdom og giver mest mulig valgfrihed for den enkelte. Vi skal arbejde med en vision for kommunen, der skaber fællesskab og genkendelighed – med plads til individuelle løsninger.

En stærk infrastruktur, intelligent by- og erhvervsudvikling og en sund økonomi – er grundlaget for fremtidens kommune.

By udvikling skal ske med respekt for og i sammenhæng med eksisterende arkitektur, natur og det landskab vi sætter højt – med fokus på en kommune vi også kan give videre til de næste generationer.

Mine mærkesager


Det gode familieliv

Et velfungerende samfund består af familier (uanset form), hvor arbejdsliv, fritidsliv og familieliv balancerer. Et godt familieliv kræver frihed til at vælge mellem de løsninger, der giver mening for den enkelte familie i hele livet.


Det gode samarbejde

Jeg tror på at de bedste resultater nås i samarbejde. Et samarbejde mellem mennesker; på tværs af politiske skel, fagområde, alder, geografi, interesser og mellem kommuner, region og stat. Samarbejde er til gavn for alle og sikrer at vi altid ser det hele menneske.


Stærkt fundament for børn og unge.

Vi skal fortsat styrke og følge udviklingen i vores institutioner og skoler. Vi skal sikre at vores børn og unge har de bedst mulige faglige, personlige og sociale kompetencer til at møde fremtiden. Vi skal sikre både faglige, sociale og kulturelle tilbud.

Min baggrund

Jeg er født og opvokset i det Sydfynske – de første år af min barndom i kollektiver i Svendborg efterfølgende flyttede vi til Humble på Langeland, hvor jeg er opvokset på en efterskole. I 2002 flyttede jeg til København i forbindelse med studie og arbejde og efter 10 år flyttede vi i 2012 med to børn til Sorø bl.a. pga. naturen og beliggenheden. I starten pendlede vi begge mod København og har brugt mange timer på Sorø station. Nu arbejder jeg lokalt og har glæden af at lære Sorøs fantastiske unge mennesker at kende i deres valg af uddannelse. Vi nyder Sorøs natur, kulturtilbud til børn og voksne og tilgængelighed i forhold til det meste af Danmark.  Vi benytter aktivt de frivillige foreninger og glædes over initiativ og ambitioner i foreningslivet.

CV

 
 • Folkeskole i Humble

 • 2 gange efterskole

 • Svendborg Gymnasium

 • 2004-2015 Den finansielle sektor:

 • Elev uddannelse i BG Bank

 • Akademiuddannelse Danske Bank

 • Lean koordinator

 • 2015-nu: UU-vejleder

 • Diplomuddannelse i Uddannelse, erhvervs- og karriere vejlednin

Politisk:

 • Vælgerforeningsformand i 2 år
 • Medlem af Storkredsbestyrelsen på Sjælland
 • Frivilligt:
 • Forældreråd
 • Frederiksberg lokalråd

Kontakt

Sofie Ullerup Torpegaard

Facebook side