Kernesund økonomi i Sorø kommune

En sund økonomi er forudsætningen for, at Sorø Kommune kan levere en god velfærd til borgerne, og at vi kan udvikle kommunen. Hvis økonomien er i uorden, vil borgere og medarbejdere opleve konstante sparerunder og uro, som det tidligere har været tilfældet – og som vi ser det rundt omkring os. En dårlig økonomi har desuden den triste tendens at ramme de svageste borgere hårdest.

Et ordinært driftsoverskud på 91 mio. kroner i 2016 glæder derfor den konservative byrådsgruppe. Resultatet betyder at vi nu har råd til at udvikle kommunen for mellem 40-50 mio. kroner, og at vi kan betale af på kommunens lån. Knap 43 mio. kroner skulle der afdrages i 2016. Sorø Kommune havde under ledelse af S og SF opbygget en rekord stor gæld på over 680 mio. kroner – hvilke bragte Sorø Kommune blandt de mest forgældede kommuner i Danmark. Årsagen var ganske enkelt – man brugte flere penge på udgifter, end der var indtægter til.

De Konservative gik bl.a. til valg på at få en kernesund økonomi. Med borgmester Gert Jørgensen i spidsen er der kommet fornyelse med stor fokus på kernevelfærd og drift – vel at mærke indenfor den serviceramme, kommunen får stillet til rådighed af staten. Men det står ikke alene, og den konservative byrådsgruppe vil gerne takke medarbejderne i kommunen og V, O, D og B for samarbejdet om at få orden i tingene.

Det har vist sig, at der med de lagte budgetter er tilstrækkelig med penge til drift af Sorø Kommune. Der er i 2016 anvendt 25 mio. kroner mindre, end vi fra politisk side har stillet til rådighed til driften. De penge vil De Konservative overføre til driftsopgaver i de kommende år. Vi lægger stor vægt på at levere en ordentlig service til borgerne, og vi ønsker at bruge de penge på velfærd, som vi har mulighed for.

Nu er vi i en situation, hvor der er skabt overblik og stabilitet, og Sorø kommune afdrager på gammel gæld. Det går rigtig godt på mange områder, når vi sammenligner os med andre kommuner.

Der er altid områder vi kan forbedre, men den konservative byrådsgruppe er meget tilfredse med de opnåede resultater. Sorø kommune er nu i en situation, hvor De konservative mener, at der for alvor kan sættes fokus på velfærd og udvikling af hele Sorø Kommune. Det ser vi frem til, og De konservative vil fortsat aktivt arbejde for, at gøre Sorø kommune til et endnu bedre sted at bo.

Den Konservative byrådsgruppe

Per Hovmand, Mogens Schwensen,
Carsten Petersen og Bo Christensen