Klimagevinster hentes løbende

Partiet Alternativet i Sorø mener, at Sorø Kommune mangler ambitioner på klimaområdet. Intet kan være mere forkert. Vi Konservative står vagt ved generationskontrakten. Vi har en forpligtigelse til at aflevere en bedre verden til vores børn og børnebørn, end den vi selv har ansvaret for i dag. Det gælder også på  klima- og miljøområdet, og vi deler derfor dette synspunkt med Alternativet.

Sorø Kommune har i en periode, hvor vi var udfordret af uregelmæssigheder, valgt at investere i energibesparende foranstaltninger frem for at bruge ressourcer på flotte skriftlige aftaler. Efter nogle års medlemskab af  EU – Borgmesterpagten valgte vi at træde ud. Indtil da var der afholdt et møde, hvor borgmesteren fik mulighed for at møde miljøministeren  og plante et egetræ i Slagelse Kommune. Endvidere sagde borgmesteren pænt nej tak til EU-topmødet i Bruxelles.

Efter de store energibesparende ESCO – investeringer opstod der problemer med data-grundlaget. Det gav ikke mening at bruge ressourcer på at skulle forklare en udvikling, der ikke var retvisende. Dermed ikke sagt, at vi har opgivet at følge udviklingen i kommunens energiforbrug. Vi har derfor ikke opsagt Klimaaftalen med DN og er overbeviste om, at vi har overleveret på måltallene.

Klimagevinsterne hentes løbende. Det sker bl.a. ved frasalg af kommunale ejendomme, hvoraf mange har dårlige klimaskærme. Erstatte gamle bygninger med nye lavenergibygninger, som eksempelvis Frederiksberg Skole. Vi rykker også fortsat tættere sammen i de tilbageværende bygninger. Senest er den Musiske Skole flyttet til Sorø Borgerskole, og Jobcentret m.fl. er flyttet ind på rådhuset. Det har givet massive besparelser på diverse forbrugsafgifter og dermed CO2 udslippet til gavn for klimaet og miljøet. Alternativet skal være velkommen i et ambitiøst samarbejde, hvor der handles til gavn for miljøet frem for at have fokus på Borgmesterpagter etc.

 

Den Konservative byrådsgruppe

Per Hovmand, Mogens Schwensen.Carsten Petersen

Bo Christensen, Gert Jørgensen