Tillykke til eleverne i Sorø Kommunes folkeskoler

For snart fire år siden gik De Konservative til valg på, at det faglige niveau og trivslen i kommunens folkeskoler skulle hæves fra et niveau under landsgennemsnittet. Det har vi arbejdet på siden, og det glæder os at resultaterne nu kommer.

De konservative ønsker helt grundlæggende, at alle skal lære at læse, regne og skrive. Vi skal give vores børn og unge de bedste forudsætninger, så de fremover står godt rustet til livet som gode samfundsborgere.

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi konservative tidligere ikke var tilfredse med afgangsresultaterne i kommunens folkeskoler.

Derfor har vi tilført penge til området i de senere år, og vi markeret overfor skoleledelserne, hvad vi forventer at der leveres fra skolerne.

De fleste af kommunens skoler har opnået gode resultater til afgangseksamen. Det bedste eksempel på at fokus nytter er nok Ruds Vedby skole, hvor skolens afgangselever fik 7,1 i gennemsnit til afgangseksamen. Året forinden var resultatet blandt de allerlaveste i landet med et karaktersnit på 3,9.

Den højere kvalitet i undervisningen i kommunens folkeskoler betyder meget for De Konservative, og nu skal vi have alle skoler med.

Vi ønsker fortsat en løbende opfølgning og dialog med skoleledelserne og bestyrelserne, og vi vil fortsat stille de nødvendige ressourcer til rådighed. Vi er overbeviste om, at elever fra Sorø Kommunes folkeskoler kan blive dygtigere og dermed fortsat opnå resultater over landsgennemsnittet.

 

Venlig hilsen

De Konservative i Sorø byråd

Per Hovmand, Mogens Schwensen,

Carsten Petersen og Bo Christensen