Manglende respekt for demokratiet

For nogen tid siden havde de to selvudnævnte ”gamle mænd fra Muppet Show” i Dianalund – med et smil på læben – et indlæg omkring, hvorfor det politisk er svært at finde hinanden og skabe fælles visioner og dermed yderligere positiv udvikling i hele vores kommune.

Annette R. Van der Star (S) giver på udmærket vis svaret. Socialdemokratiet i Sorø Kommune respekterer ikke de demokratiske processer, som det kommunale selvstyre bygger på. Socialdemokratiet ønsker for ofte at finde forhindringer for fælles beslutninger – koste hvad det vil.

Senest i forbindelse med løsningen af udfordringerne med den skimmelramte daginstitution Trol-dehaven og renoveringen af Holbergskolen i Dianalund. Arbejdet frem imod en god løsning har været forberedt og drøftet i fagudvalg og byråd.

Byrådet besluttede i forbindelse med Budgetaftalen for 2020 følgende: ”At udvikle Holbergskolen, så daginstitutionen Troldehaven kan indplaceres på skolen, og rammerne for børns skolegang og dagtilbud i Dianalund forbedres. Etablering af et fleksibelt børneinstitutions- og skolemiljø er sam-tidig startskuddet til en trinvis renovering af Holbergskolen.”

På Børn- og Undervisningsudvalgets møde den 19. maj 2020 besluttede udvalget, at Troldehaven skal indplaceres i bygning A på Holbergskolen. Socialdemokratiet stemte imod, da placeringen – ifølge dem – ikke sikrer det nødvendige fokus på det pædagogiske miljø. På samme møde beslut-tede udvalget, at oversende scenarie B, C og D for en renovering af skolen i det videre budgetar-bejde frem mod budget 2021-24.

Her ønskede socialdemokraterne dog kun at scenarie C og D for skolen skulle sendes videre. Mu-ligheden for en fælles vision med deltagelse fra socialdemokratiet om et fleksibelt børneinstituti-ons- og skolemiljø har således været tilstede.

Men når vi så skal i gang med budgetforhandlingerne, så skal vi igen bruge flere ressourcer på kon-sulenter(!) og administration med henblik på at ændre noget, som allerede har været politisk be-handlet. Det er forklaringen på, at det kan være svært at finde hinanden.

Det handler i bund og grund om manglende respekt for demokratiet og de beslutninger som er taget. Socialdemokratiet bruger mere tid på at finde forhindringer for en fælles udvikling, end at arbejde videre med de beslutninger de endda selv har taget.

Med venlig hilsen
Medlemmerne af Den Konservative byrådsgruppe i Sorø Byråd

  • Bo Christensen (Gruppeformand)
  • Per Hovmand
  • Carsten Petersen
  • Mogens Schwensen
  • Sofie Torpegaard
  • Martin Belli