Måske den største klimaforbedring i Sorø Kommunes historie

Husstandene i Pedersborg, Sorø og Frederiksberg der er tilsluttet Sorø Fjernvarme kommer i fremtiden samlet til at udlede hele 90 % mindre CO2, når det nye kraftvarmeværk står færdigt om et par år.

Med Sorø byråds lånegaranti på seneste byrådsmøde til Sorø Fjernvarme, og beslutningen om at omlægge fra gas til haveaffald som brændsel, så forventes CO2-udledningen at falde fra hele 11.265 tons pr. år til 1.305 tons pr. år.

De Konservative i Sorø er naturligvis meget glade for, at et enigt byråd kunne bakke op om endnu en klimaforbedring i Sorø Kommune.

Valget stod mellem at renovere det nuværende anlæg baseret på naturgas, og tilmed få en dyrere varmeudgift til forbrugerne, eller et nyt anlæg.

Valget blev på et anlæg der er baseret på haveflis og haveaffald. Haveflis og haveaffald er CO2 neutral og er billigere brændsel end naturgas, så trods en investering på 278 millioner kroner, så forventes det, at varmeudgiften bliver 15% billigere for den enkelte husstand.

Det er da positivt, at der både kan passes bedre på miljøet og det tilmed bliver billigere for de soranske forbrugere. Men det bliver bedre endnu.

Flere steder bliver overskydende haveflis lagt ud til formulding, og her er der en negativ sideeffekt. Når haveaffald nedbrydes organisk, så dannes der metangas, hvilket er en 20 gange stærkere drivhusgas end CO2.  Metangassen påvirker atmosfæren og bidrager til den globale opvarmning. Det undgås ved fremover at brænde haveflisen i stedet for den organiske nedbrydning.

Et nyt kraftvarmeværk er en stor investering som byrådet har givet lånegaranti til. Men argumenterne for en lokal markant bedre klimapåvirkning, samt en lavere varmeregning for forbrugerne taler for, at det er den helt rigtige beslutning.

Den Konservative byrådsgruppe
Martin Belli Jørgensen, Sofie Torpegaard, Mogens Schwensen, Per Hovmand, Carsten Petersen, Gert Jørgensen og Bo Christensen.