Sund økonomi, velfærd og høj aktivitet går hånd i hånd

Sorø kommune opnåede i 2017 – som i 2016 – et positivt regnskabsresultat på godt kr. 90 mio. kroner på den ordinære drift.

Borgmester Gert Jørgensen præsenterede på det seneste byrådsmøde dermed igen i år et regnskab i ba-lance. Øget beskæftigelse og god økonomistyring fra medarbejderne og fagudvalg er medvirkende til den positive udvikling, og dermed muligheden for en fortsat anstændig velfærd. Tak for det.

Det positive ordinære resultat i 2017 er bl.a. brugt til at betale for opførelse af Ny Frederiksberg skole, Lun-debo, byggemodninger, helhedsplaner, etablering af nyt Sundhedscenter, Specielcentre, åbent bibliotek, idrætsanlæg, bedre veje og meget andet.

Investeringerne var større end forventet, så efterslæbet er på flere områder dermed mindsket.

Frem til 2014 havde Sorø Kommune optaget en rekord høj gæld pr. borger. Det betyder, at der hvert år skal afdrages over 40 mio. kroner. Og når investeringsniveauet til anlæg forventes at lægge på samme niveau, så blev resultatet af det skattefinansieret område et lille plus kr. 5,8 mio. kr. for 2017.

Altså et regnskab i balance med råd til udvikling af hele kommunen.

De Konservative og flertalsgruppen budgettere naturligvis med et overskud på driften for at have penge til fortsat udvikling af Sorø Kommune. Og for at kunne afdrage på den høje optagne gæld. Så der spares ikke op til noget udbytte eller en for stor kassebeholdning som fremført af Socialdemokraterne og Enhedslisten.

Men borgerne i kommunen kan derimod fortsat se frem til en fortsat anstændig velfærd og positiv udvikling. Der kan naturligvis mod forventning altid dukke nye udfordringer op, og så håber vi, at vi alle i byrådet kan stå sammen om at klare dem, også selvom det skulle være svært.

Havde man i Sorø Kommune fuldt ønskerne fra S, SF og Ø igennem de seneste år om bare at bruge stort af pengene, så ville Sorø Kommune være i samme udfordrede situation som nogle af vores nabokommuner. Der ønsker De Konservative ikke at bevæge sig hen.

Den Konservative byrådsgruppe
Carsten Petersen, Per Hovmand, Mogens Schwensen, Sofie U. Torpegaard, Martin Belli og Bo Christensen