Budgetaftale for 2019

De Konservative er glade for, at vi igen i år har indgået en budgetaftale med en økonomi i balance, og som samtidig øger velfærden og udviklingen af Sorø Kommune.

Sorø Kommune gennemlever en sund og kontrolleret udvikling med en bred inddragelse af kommunens borgere. Tak til alle de borgere som bidrager på den ene eller anden måde til denne forsatte positive udvikling.

Tekniske ændringer samt omprioriteringer tilfører alle velfærdsområderne flere ressourcer, således at serviceniveauet kan fastholdes og flere steder forbedres.

Det gælder bl.a. for kommunens børn og unge samt ældre. Vedligeholdelsen af dele af vores bygninger og fortove får også et løft, ligesom vi kan iværksætte investeringer på bl.a. Kultur – og Fritidsområdet. Vinterbadere, BMX etc. Det er jeg naturligvis rigtig glad for.

For De Konservative handler det ikke kun om antallet af kr. og øre vi bruger på et område, men om den kvalitet vi kan tilbyde. Og det er Kultur og Fritidsområdet rigtigt godt eksempel på.

Fra De konservative skal der lyde en stor tak til vores samarbejdspartnere – V, DF og B. Tak for den positive og konstruktive tilgang til drive Sorø Kommune frem til et af de bedste steder i landet at bosætte sig. Kendskabet til og glæden ved oplevelserne af Sorø Kommunes kulturliv i form af vores Kunstmuseum, Kyndelmisse, Grundlovsdag og meget mere har aldrig været større.

Vores fælles Vision22 om bl.a. at gøre Sorø Kommune kendt og anerkendt for sin natur, kultur og historie med udgangspunkt i 9 af FNs 17 Verdensmål har udviklet sig meget positivt. Sorø Kommune er i den forbindelse gennem det seneste år blevet kendt ud over kommunegrænsen i resten af landet, og inden længe også internationalt.

Vi afventer nu med spænding Regeringens finanslov. Visse partier i Folketinget har jo lovet en masse penge til stort set alle velfærdsområderne – altså ud over dem vi allerede har fået til at kunne fastholde vores nuværende serviceniveau. Vi venter derfor spændt på det lovgrundlag som skal imødekomme vores visioner om en nedbringelse af forbruget af centrale ressourcer, forberede vores normeringer i daginstitutionerne, tilfører folkeskolerne flere penge og meget andet.

Og til sidst er der kun at bemærke, at S, SF og Ø tilsyneladende alene ønsker at bruge pengene flere gange, og gerne flere end man forventeligt har til rådighed. De løber også igen fra aftaler om kodeks for det gode budgetarbejde. Men de skal dog i år have ros for, at der i år var tal med i deres budgetforslag og ingen forslag om skattestigninger, og at vi først op af dagen – under budgetseminaret – kunne læse i avisen, hvorfor der igen i år ikke blev indgået nogen budgetaftale med deltagelse af S, SF og Ø.

Nuvel – Sorø Kommune udvikler sig som sagt særdeles positivt uden deltagelse af S, SF og Ø i en budgetaftale, og det er jeg som gruppeformand naturligvis rigtig glad for. Hvis oppositionens budgetforslag og løbende forslag i byrådet var blevet efterkommet af os, så vil

Sorø Kommune utvivlsomt blive sat under administration – og det er vist kun S, SF og Ø der mener, at det skulle være en fordel for Sorø Kommune.