Borgmesteren handler efter reglerne

Sorø kommune og borgmesteren overholdt den Kommunale Styrelseslov og handlede efter reglerne ved budgetforhandlingerne. Ankestyrelsen har afgjort endnu en sag og igen afvist Socialdemokratiets, Socialistisk Folkeparti og Enhedslistens anmodning om at starte en tilsynssag imod borgmesterens beslutninger.

S, SF og Ø har gennem flere år forsøgt at finde hår i suppen og undskyldninger for ikke at indgå i et bredt og konstruktivt samarbejde i byrådet. Når nu S og SF gennem alt for mange år har afholdt at for høje udgifter, med en høj skat og gæld til følge, og når de ikke sammen med Ø har villet bringe budgettet i balance, så er det måske en naturlig reaktion.

Men det retfærdiggør ikke deres handlinger, og det er usmageligt at Anne Madsen ikke umiddelbart anerkender Ankestyrelsens afgørelse. Det er altså ikke nok bare at opremse alle de gode ting man vil gøre for en kommune uden at fortælle på hvilke områder de skal bruges, hvor mange penge der skal bruges, og hvor pengene skal komme fra.

I sagen fremgår også, at partierne var inviteret til budgetforhandlinger, og at de fik tilbudt hjælp af administrationen, således at S, SF og Ø´s budgetforslag kunne opfylde betingelserne for budgetlægning. Det er godt når disse dokumenter bliver offentlige, for de tilbageviser S, SF og Ø’s tidligere påstande om, at de aldrig er blevet indbudt til budgetforhandlinger.

Ved den seneste budgetlægning for 2019 startede S, SF og Ø med at bringe deres krav til budgettet i pressen, samme dag som de var indkaldt til budgetseminar og forhandling, i henhold til den vedtagne proces for Budget 2019. Anne Madsen (S) gik efterfølgende i pressen med en melding om, at flertallet havde stillet ultimative krav – og S, SF og Ø havde forladt bordet. Og ja – borgmesteren fik stillet 3 spørgsmål.

Vil man undlade at styrke likviditeten ved ikke at optage lån. Vil man genindføre dækningsafgiften – en ekstraskat for erhvervslivet, og vil man gå på kompromis med det kodeks hele byrådet tidligere havde besluttet i enighed.

Til alle 3 indledende spørgsmål var svaret nej.

Vi ønsker ikke igen at beskatte erhvervslivet, som bidrager konstruktivt til at endnu flere af vores borgere er kommet ud af offentlig forsørgelse.

Vi ville ikke svække kommunens likviditet og selvstændighed, hvis vi ikke tog imod et muligt likviditetslån fra staten til betaling for udelyset. Alternativet til lån til udelyset var betydelige besparelser, og det vil vi ikke.

S og SF’s helt nye toner og melding på det seneste byrådsmøde om, at nu vil de samarbejde er meget glædelig. Det ser De Konservative frem til og vi er klar til en fortsat konstruktiv dialog og samarbejder gerne med alle partier fra A til Å.

Bo Christensen
Gruppeformand – De Konservative